اداره کل بازرسی

آخرین ارسال های انجمن
کمی طاقت داشته باشید...
عنوانپاسخبازدیدتوسط
012golgandom
08golgandom
011golgandom
09golgandom
019golgandom
012golgandom
04golgandom
022golgandom
020golgandom
024golgandom
017golgandom
045golgandom
062golgandom
0103golgandom
098golgandom
073golgandom
044golgandom
047golgandom
046golgandom
050golgandom

اداره کل بازرسی

سلام وقت شما به خیر

 

شرح وظایف ارزیاب :

- انجام مطالعات و تحقیقات لازم در رابطه با برنامه های ارزیابی عملکرد

- اجرای آیین نامه ها،ودستور العمل های استقرار نظام مدیریت عملکرد در ابعاد شاخص های عمومی و اختصاصی در سطوح ملی و استانی

- پیگیری درخصوص تهیه و تدوین شاخص های اختصاصی واختلاف قابل شنجش

- نظارت برپیشرفت اهداف و شاخص های اختصاصی و عمومی در سازمان

- رصد مستمر میزان پیشرفت شاخص ها و تشکیل جلسات فصلی و گزارش گیری و تاًیید آن

- نظارت و کنترل بر حسن اجرای برنامه های راهبردی در سازمان و ارزیابی سالیانه برنامه های راهبردی و تجزیه و تحلیل عملکرد واحدها

- تهیه گزارش ارزیابی از برنامه راهبردی سازمان و ارائه به مقام مافوق

- برگزاری جلسات کمیته مدیریت عملکرد در راستای نقشه راه اصلاح نظام اداری و ارائه نتایج حاصله به مقام مافوق

- تهیه،تنظیم و انجام برنامه های مستمر بازرسی دوره ای و یا موردی از واحدهای ملی و استانی

 

 

- کنترل سامانه های ثبت شکایات (prt، بازرسی، سایت سازمان) و اخذ پاسخ لازم از واحدهای مربوطه و پاسخگویی به متقاضیان

 

 

- همکاری و هماهنگی با معاونت های سازمان در خصوص بررسی شکایات واصله


- انجام سایر امور محوله

 

 

 

 

 

وظایف پاسخگوئی به شکایات :
- دریافت شکایات حضوری و مکتوب ارباب رجوع و کارکنان از واحدهای تابعه.
- بررسی و تحقیق پیرامون صحت و سقم موضوع شکایات و پیگیری تا اخذ نتیجه نهائی به منظور پاسخگوئی به شاکی.

- جمع بندی شکایت در مقاطع سه ماهه و تجزیه و تحلیل علل بروز شکایات و ارائه گزارش برای بالاترین مقام مسئول به گونه ای که موجب کاهش شکایات گردد.
- پیگیری از نتایج گزارش های تهیه شده.
- پیگیری برای ارسال پاسخ به شاکیان.

 

 

وظایف بازرسی:

نظارت بر حسن انجام امور

بازرسی از عملکرد مدیران و کارکنان

تهیه گزارشات دوره ای فصلی (سه ماهه – شش ماهه....) جهت اطلاع مدیر کل محترم بازرسی و ارزیابی عملکرد و پاسخگوئی به شکایات و بالاترین مقام مسئول (ریاست هیات مدیره)

تجزیه و تحلیل عملکرد واحدها ، مدیریت ها و کارکنان براساس بازرسی های انجام شده

تدوین و ارائه چک لیست های مورد نیاز بازرسی

پیشنهاد برپائی جلسات پرسش و پاسخ واحدهای تابعه حسب نیاز و ضرورت و حضور فعال بازرسان جهت شناخت مشکلات مدیریتی و پرسنلی و ارائه راهکارهای مناسب جهت حل مشکلات 

 

 

وظایف ارزیابی عملکرد :
1- همکاری در تهیه و تدوین شاخصهای اختصاصی و معیارهای ارزیابی عملکرد واحدها.
2- اجرای دستورالعمل های ارزیابی عملکرد و تکمیل فرم های مربوطه.
3- پیگیری و اجرای ارزیابی عملکرد مدیران و کارکنان و تهیه گزارش تحلیلی از نتایج ارزیابی و ارائه آن به بالاترین مقام مسئول دستگاه.
4- نظارت بر حسن اجرای برنامه هاو عملکرد واحدهای تابعه و تحلیل ارزیابی های انجام شده و ارائه پیشنهادات لازم.
5- انجام مطالعات و تحقیقات لازم در رابطه با برنامه های ارزیابی عملکرد و شاخصهای مورد عمل در واحدهای اجرائی و ارائه یپشنهادهای لازم.
6- تهیه و تنظیم چک لیست های مورد نیاز جهت ارزیابی عملکرد واحدهای تابعه.


جهت ارسال شکایت ، می توانید از راه های زیر اقدام نمایید:

 

ارسال گزارش از طریق ایمیل ؛

Farafarhang.ir@gmail.com

Shegeftisaz.ir@iran.ir

 

ارسال گزارش از طریق پیامک:

50002010072

 

تکمیل فرم تماس با ما:

Adva.org.ir/contact

Shegeftisaz.ir/contact

farafarhang.ir/Contact